k o n s u m e n t k r e d y t r o z w i ą z a n i a
czytaj więcej
ukryj
Działalność kredytowa - wykłady dla Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie

W dniu 5 grudnia br. dr Dominika Rogoń poprowadzi szkolenie dla Prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie. Przedmiotem szkolenia będzie kompleksowe omówienie aktualnego środowiska prawnego działalności kredytowo-pożyczkowej banków i innych kredytodawców.

czytaj więcej
ukryj
Działalność kredytowa – wykłady dla KSSiP

We współpracy z Instytutem Allerhanda w Krakowie, dr Dominika Rogoń poprowadzi dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wykłady z zakresu „Edukacji ekonomicznej” w ramach Projektu „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dr Dominika Rogoń przybliży aplikantom zasady działalności kredytowej banków, w szczególności różne rodzaje produktów o charakterze kredytowym oraz cele i metody badania zdolności kredytowej osób wnioskujących o wsparcie finansowe.

czytaj więcej
ukryj
Kredyt konsumencki - szkolenie

W dniu 22 czerwca br. Mec. Dominika Rogoń poprowadzi w Warszawie szkolenie z zakresu ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Organizatorem szkolenia jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

czytaj więcej
ukryj
Rekomendacja T - szkolenie wewnętrzne

W dniu 7 lipca 2010 r. Mec. Dominika Rogoń przeprowadziła w Warszawie szkolenie wewnętrzne dla banku, organizowane przez Instytut Szkoleń Prawa Bankowego.

czytaj więcej
ukryj
Implementacja dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki do prawa polskiego - szkolenie

W dniu 19 maja 2010 r. Mec. Dominika Rogoń przeprowadziła szkolenie organizowane przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. dotyczące dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki i jej planowanego sposobu wdrożenia do prawa polskiego.

czytaj więcej
ukryj
Prawo konsumenckie - tom VII Komentarzy Prawa Prywatnego - już jest!

Po wielu miesiącach pracy Autorów i Redaktorów ukazał się najobszerniejszy na rynku komentarz do prawa konsumenckiego – tom VII Komentarzy Prawa Prywatnego Wydawnictwa C.H. Beck zatytułowany “Prawo konsumenckie”, pod redakcją naukową dr. hab. Konrada Osajdy. Dzieło obejmuje komentarze do 14 aktów (bądź ich fragmentów) składających się na przepisy sektorowe o ochronie praw konsumentów. Mec. Dominika Rogoń jest współautorką komentarza do ustawy z 23.3.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, a konkretnie do następujących zagadnień: reklama kredytu hipotecznego, sprzedaż wiązana i łączona, obowiązki informacyjne pośredników kredytu hipotecznego, zasady obliczania RRSO i kształtowania stóp procentowych, badanie zdolności kredytowej, umowa o kredyt hipoteczny, spłata kredytu hipotecznego przed terminem, odstąpienie od umowy o kredyt hipoteczny przez konsumenta. Mamy nadzieję, że poziom merytoryczny komentarza i jego szczególny, przyjazny użytkownikowi układ, zyskają uznanie u Czytelników!

czytaj więcej
ukryj
Praktyka bankowa - 200 Q&A

Już 200 odpowiedzi na zapytania praktyczne Użytkowników Profesjonalnego Serwisu Bankowego WoltersKluwer udzielonych przez Mec. Dominikę Rogoń. Ostatnie zapytania dotyczyły głównie problemów związanych z kosztami kredytu konsumenckiego i hipotecznego, kwalifikacji produktów jako umowy o kredyt hipoteczny i stosowania reżimu u.k.h., jak również postępowania ze środkami na rachunkach bankowych po śmierci posiadacza rachunku.

czytaj więcej
ukryj
Wyjaśnienia przy kredycie hipotecznym

W numerze specjalnym Monitora Prawa Bankowego (7-8, 2018) poświęconym w całości nowej regulacji kredytu hipotecznego, ukazał się artykuł dr Dominiki Rogoń pt. “Wyjaśnienia dotyczące kredytu hipotecznego”. Przedmiotem publikacji jest analiza obowiązku udzielania wyjaśnień konsumentowi na podstawie art. 18 u.k.h., z uwzględnieniem treści formularza informacyjnego, usług dodatkowych do kredytu hipotecznego, zasad spłaty kredytu i konsekwencji zalegania ze spłatą.

czytaj więcej
ukryj
Platformy usług finansowych

W numerze 3/2017 czasopisma Transformacje Prawa Prywatnego ukazał się artykuł dr Dominiki Rogoń pt. “Internetowe platformy pośredniczące w zakresie usług finansowych”. W publikacji rozważany jest status i aktualne problemy prawne tzw. porównywarek usług finansowych oraz platform pożyczek społecznościowych (“peer-to-peer lending”, “P2PL”). Ponadto przedmiotem opracowania jest ocena tego rodzaju platform z punktu widzenia projektu Dyrektywy o Internetowych Platformach Pośredniczących, przygotowanego przez międzynarodową akademicką grupę badawczą w zakresie prawa usług cyfrowych.

czytaj więcej
ukryj
150 odpowiedzi praktycznych

Już 150 odpowiedzi udzieliła Mec. Dominika Rogoń na zapytania Użytkowników Profesjonalnego Serwisu Bankowego Wolters Kluwer S.A. W ostatnim czasie najwięcej pytań dotyczyło interpretacji przepisów o limitach kosztów kredytu konsumenckiego, tajemnicy bankowej oraz problemów praktycznych wynikających z nowej regulacji rachunków uśpionych.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|