k o n s u m e n t k r e d y t r o z w i ą z a n i a
czytaj więcej
ukryj
Działalność kredytowa - wykłady dla Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie

W dniu 5 grudnia br. dr Dominika Rogoń poprowadzi szkolenie dla Prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie. Przedmiotem szkolenia będzie kompleksowe omówienie aktualnego środowiska prawnego działalności kredytowo-pożyczkowej banków i innych kredytodawców.

czytaj więcej
ukryj
Działalność kredytowa – wykłady dla KSSiP

We współpracy z Instytutem Allerhanda w Krakowie, dr Dominika Rogoń poprowadzi dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wykłady z zakresu „Edukacji ekonomicznej” w ramach Projektu „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dr Dominika Rogoń przybliży aplikantom zasady działalności kredytowej banków, w szczególności różne rodzaje produktów o charakterze kredytowym oraz cele i metody badania zdolności kredytowej osób wnioskujących o wsparcie finansowe.

czytaj więcej
ukryj
Kredyt konsumencki - szkolenie

W dniu 22 czerwca br. Mec. Dominika Rogoń poprowadzi w Warszawie szkolenie z zakresu ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Organizatorem szkolenia jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

czytaj więcej
ukryj
Rekomendacja T - szkolenie wewnętrzne

W dniu 7 lipca 2010 r. Mec. Dominika Rogoń przeprowadziła w Warszawie szkolenie wewnętrzne dla banku, organizowane przez Instytut Szkoleń Prawa Bankowego.

czytaj więcej
ukryj
Implementacja dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki do prawa polskiego - szkolenie

W dniu 19 maja 2010 r. Mec. Dominika Rogoń przeprowadziła szkolenie organizowane przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. dotyczące dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki i jej planowanego sposobu wdrożenia do prawa polskiego.

czytaj więcej
ukryj
Wyjaśnienia przy kredycie hipotecznym

W numerze specjalnym Monitora Prawa Bankowego (7-8, 2018) poświęconym w całości nowej regulacji kredytu hipotecznego, ukazał się artykuł dr Dominiki Rogoń pt. “Wyjaśnienia dotyczące kredytu hipotecznego”. Przedmiotem publikacji jest analiza obowiązku udzielania wyjaśnień konsumentowi na podstawie art. 18 u.k.h., z uwzględnieniem treści formularza informacyjnego, usług dodatkowych do kredytu hipotecznego, zasad spłaty kredytu i konsekwencji zalegania ze spłatą.

czytaj więcej
ukryj
Platformy usług finansowych

W numerze 3/2017 czasopisma Transformacje Prawa Prywatnego ukazał się artykuł dr Dominiki Rogoń pt. “Internetowe platformy pośredniczące w zakresie usług finansowych”. W publikacji rozważany jest status i aktualne problemy prawne tzw. porównywarek usług finansowych oraz platform pożyczek społecznościowych (“peer-to-peer lending”, “P2PL”). Ponadto przedmiotem opracowania jest ocena tego rodzaju platform z punktu widzenia projektu Dyrektywy o Internetowych Platformach Pośredniczących, przygotowanego przez międzynarodową akademicką grupę badawczą w zakresie prawa usług cyfrowych.

czytaj więcej
ukryj
150 odpowiedzi praktycznych

Już 150 odpowiedzi udzieliła Mec. Dominika Rogoń na zapytania Użytkowników Profesjonalnego Serwisu Bankowego Wolters Kluwer S.A. W ostatnim czasie najwięcej pytań dotyczyło interpretacji przepisów o limitach kosztów kredytu konsumenckiego, tajemnicy bankowej oraz problemów praktycznych wynikających z nowej regulacji rachunków uśpionych.

czytaj więcej
ukryj
Ustawa o kredycie hipotecznym - uchwalona przez Sejm

Na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. W ślad za dyrektywą 2014/17/UE, w części prywatnoprawnej ustawa wprowadza szereg nowych obowiązków informacyjnych banków i SKOK-ów jako kredytodawców hipotecznych wobec konsumentów, w szczególności znacznie rozszerzony formularz informacyjny. Szczegółowo uregulowana została procedura zawierania umowy o kredyt hipoteczny, w tym zasady oferowania kredytobiorcom usług dodatkowych, jak również warunki restrukturyzacji zadłużenia kredytowego i zaspokojenia się kredytodawcy z kredytowanej nieruchomości. W części publicznoprawnej znajdują się bardzo istotne dla praktyki wymogi organizacyjne dla pośredników kredytu hipotecznego, agentów oraz personelu, a także zasady nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. W przyjętej wersji ustawy zrezygnowano natomiast z budzącego ostatnio najwięcej kontrowersji postanowienia o zakazie przekazywania przez kredytodawcę pośrednikowi wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie za wykonywanie czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego.

czytaj więcej
ukryj
Nie tylko hipoteka...

Pod takim, nieco przewrotnym tytułem, nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się Zeszyt Jubileuszowy dedykowany Profesorowi Jerzemu Pisulińskiemu. Zeszyt jest zbiorem artykułów napisanych przez uczniów – głównie byłych doktorantów – Pana Profesora. Dr Dominika Rogoń jest autorką tekstu “Kredyt hipoteczny w “pakiecie” z usługą dodatkową w świetle dyrektywy hipotecznej”.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|