dr Dominika Rogoń

Radca prawny (2005); od wielu lat specjalizuje się w bieżącej obsłudze banków i instytucji finansowych, w szczególności instytucji pożyczkowych; posiada także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów branżowych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000); doktor nauk prawnych ze specjalnością: prawo cywilne (2009); praca doktorska z zakresu kredytu konsumenckiego przygotowana w ramach Europejskiego Kolegium Doktoranckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Jako uczestnik Europejskiego Kolegium Doktoranckiego przebywała na stypendium na Johannes Gutenberg-Universität Mainz w Moguncji (2004). W czasie pobytu odbywała praktykę w kancelarii Dr. Petereit & Armbrüster w Moguncji (specjalizacja kancelarii: prawo bankowe).

Ukończyła studia podyplomowe w Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Międzywydziałowym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej w Krakowie (2000-2001).

Ukończyła z wyróżnieniem (praktyka w InfraServ GmbH & Co. Höchst KG, Frankfurt am Main) Szkołę Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Johannes Gutenberg-Universität Mainz (2001-2002).

Dr Dominika Rogoń od 2000 r. jest współpracownikiem Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego przy UJ. W ramach CPB UJ współtworzyła elektroniczny Profesjonalny Serwis Bankowy „LEX dla Banków” Wydawnictwa Wolters Kluwer, dla którego do 2015 r. udzieliła ponad 100 odpowiedzi na zapytania praktyczne Użytkowników Serwisu. Jest również współautorką Komentarza do ustawy o kredycie konsumenckim (wyd. Zakamycze 2004, red. J. Pisuliński) oraz do ustawy Prawo bankowe (wyd. Zakamycze 2005, red. F. Zoll), a także autorką wielu innych publikacji z zakresu prawa bankowego i cywilnego.

Dr Dominika Rogoń uczestniczyła w pracach grupy roboczej przy UOKiK ds. transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki.

Od 2012 r. dr Dominika Rogoń jest członkiem zespołu roboczego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości pod przewodnictwem prof. Fryderyka Zolla ds. regulacji umów o świadczenie usług, w ramach którego zajmuje się m.in. uregulowaniem w przyszłym Kodeksie cywilnym umów o udzielanie informacji i porady.

Mec. Dominika Rogoń była prelegentką na II. i III. Kongresie Prawa Bankowego i Informacji organizowanym przez Związek Banków Polskich, a także czynnym uczestnikiem wielu innych warsztatów i szkoleń branżowych oraz konferencji naukowych.

Od lipca 2015 r. jest również współpracownikiem Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. prawnych.